Γελάει ο κόσμος με την ...εξυγίανση

Τρία χρόνια τώρα πολιτικοί και πολέμιοι της προηγούμενης διοίκησης μας έχουν πρήξει για την αναγκαιότητα μιας υποτιθέμενης διεύρυνσης του εκλογικού σώματος της ΕΠΟ, ούτως ώστε το σύστημα να γίνει πολύ πιο δημοκρατικό και να μην χειραγωγείται το αποτέλεσμα...
Αντί αυτού, όμως, η... εξυγίανση το μείωσε ακόμα περισσότερο, αφού οι ενώσεις θα έχουν πλέον μία ψήφο και όχι τρεις, όπως ισχύει σήμερα. Από μία ψήφο θα έχει κάθε ομάδα της Super league, ολόκληρη η Football League θα έχει επίσης μία ψήφο, σαν μία ερασιτεχνική ένωση, κι εκεί που επί Γκιρτζίκη ψήφιζαν πάνω από 170 εκλέκτορες τώρα μειώνονται στους 71.

Αναλυτικά από το νέο καταστατικό της ΕΠΟ:


Άρθρο 22. Εκπρόσωποι και ψήφοι


1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από συνολικά 71 εκπροσώπους οι οποίοι κατανέμονται ως ακολούθως: α. Οι 53 Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) εκπροσωπούνται από έναν (1) εκπρόσωπο η καθεμία, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της οικείας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. β. Η Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. γ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής κατηγορίας (Super League) εκπροσωπείται με δεκαέξι (16) εκπροσώπους. Κάθε εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί μία (1) ΠΑΕ – μέλος της Ένωσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Π.Α.Ε. αυξηθεί ή μειωθεί, θα αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα και ο αριθμός των εκπροσώπων. δ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής κατηγορίας (Football League) εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Όλα τα Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να συμπεριλάβουν γυναίκες ως εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση. 

2. Όσοι δύνανται να αναγνωριστούν από την Ε.Π.Ο. ως Μέλη, θα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως: α. η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Γυναικείου Ποδοσφαίρου θα εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο με την ίδια με τις Ε.Π.Σ. σύνθεση,  β. η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου θα εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο με την ίδια με τις Ε.Π.Σ. σύνθεση, γ. οι Πανελλήνιες Ενώσεις Ποδοσφαιριστών, μία (1) για τους επαγγελματίες και μία (1) για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπούνται με έναν (1) εκπρόσωπο η καθεμία,  δ. η Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών θα εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο,  ε. η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών θα εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο. Οι Ενώσεις των εδαφίων 2γ, 2δ και 2ε θα εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής τους Επιτροπής. 

Οι Ενώσεις των εδαφίων 2γ, 2δ και 2ε θα εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής τους Επιτροπής.


3. Οι εκπρόσωποι πρέπει να ανήκουν στο Μέλος το οποίο εκπροσωπούν και να έχουν οριστεί ή εκλεγεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το καταστατικό του Μέλους. Πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να εμφανίσουν απόδειξη αυτού.

4. Τα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, της Πανελλήνιας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας και της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας (Football League) θα εκλέγουν έναν αναπληρωτή ο οποίος αντικαθιστά τον πρόεδρο ως εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν μπορεί να συμμετέχει.

5. Οι εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. - Μελών της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League) πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Α.Ε. την οποία εκπροσωπούν και ο ορισμός τους πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. δεν μπορούν να οριστούν εκπρόσωποι Π.Α.Ε. Οι εκπρόσωποι θα δηλώνονται στην Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A' Εθνικής ( Super League), η οποία με τη σειρά της θα διαβιβάζει στην Ε.Π.Ο. τα έγγραφα νομιμοποίησης εκάστου εκπροσώπου Π.Α.Ε.

6. Κάθε εκπρόσωπος έχει μία (1) ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Μόνον οι εκπρόσωποι που είναι παρόντες έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος δι' αντιπροσώπου ή με επιστολή, δεν επιτρέπεται.

7. Η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν μπορούν να οριστούν ως εκπρόσωποι της Ένωσής τους. Πηγή:flogasport.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου